ΝΕΕΣ PIONEER® ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PIONEER HI-BRED HELLAS

Λειμώνες


Οι λειμώνες είναι μία φθηνή πηγή θρεπτικών στοιχείων και κυτταρίνης για τα ζώα. Μπορούν να γίνουν πολλαπλές κοπές μέσα σ' ένα χρόνο και να αξιοποιηθούν για πολλαπλή χρήση (βόσκηση, σανό, ενσίρωμα). Η Pioneer Hi-Bred Hellas προτείνει για τη δημιουργία λειμώνων τις ποικιλίες αγροστωδών του ολλανδικού οίκου DLF TRIFOLIUM και τις νέες ποικιλίες PIONEER?.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΕΙΜΩΝΕΣ (Lolium multiflorum

NIVAL

 • Ο δημοφιλέστερος λειμώνας.
 • Αξιοποιεί εκτάσεις που το χειμώνα μένουν ακαλλιέργητες ή σπέρνονται με άλλα είδη χαμηλότερης θρεπτικής αξίας.
 • Η συμμετοχή του NIVAL στο σιτηρέσιο των ζώων φέρνει αύξηση της γαλακτοπαραγωγής (20% περίπου) και της λιποπεριεκτικότητας του παραγόμενου γάλακτος.
  Ποικιλία DLF TRIFOLIUM 

TOP SPEED

 • Ταχύτατη αναβλάστηση.
 • Το παραγόμενο χόρτο είναι κατάλληλο για όλα τα ζώα.
  Ποικιλία DLF TRIFOLIUM
    

GIADA (ΝΕΑ)

 • Τετραπλοειδές Lolium, μέσου βιολογικού κύκλου.
 • Μεγάλο μέγεθος και φαρδιά φύλλα.
  Ποικιλία PIONEER?

FARAONE (ΝΕΑ)

 • Τετραπλοειδές Lolium, μεσοόψιμο.
 • Ημιόρθια διάταξη φυτού, με μεγάλο μέγεθος και φαρδιά φύλλα.
 • Μεγάλες αποδόσεις. Ιδανική για συνθήκες υψηλών αποδόσεων.
  Ποικιλία PIONEER?
 

 • Πρώιμη (15 ημέρες πρωιμότερη του FARAONE).
 • Μέσο μέγεθος, με λεπτό στέλεχος, στενά φύλλα και όρθια διάταξη φυτού.
  Ποικιλία PIONEER?

LILIO (ΝΕΑ)


 

 

©2014 Pioneer Hi-Bred | ®, SM, TM Trademarks and service marks of Pioneer Hi-Bred
Όροι Χρήσης .Powered by UltraVintage